มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์
 
พิธีแต่งตั้งผู้อำนวยการ

พิธีแต่งตั้งผู้อำนวยการ

มูลนิธิ เดอะ ไบเบิล ไทยแลนด์ ได้จัดการพิธีแต่งตั้ง ผู้อำนวยการและ นมัสการพิเศษ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2009 ณ คริสตจักรไทยลานนา โดยพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. มี ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม เป็นผู้ดำเนินรายการ นำนมัสการโดย อ.บรรจบ อุทัง หลังจากนั้น ผู้อำนวยการคนใหม่ ศจ.ณรงค์ ทองสุข ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ที่พระเจ้าทรงนำให้มารับใช้กับ เดอะ ไบเบิล ลิคฯ และขอบคุณคณะกรรมการ ที่ให้ความไว้วางใจ ที่จะรับตำแหน่งผู้อำนวยการ เดอะ ไบเบิล ลิคฯ จากนั้น ศจ.ปรีชา เจ็งเจริญ (ประธานสหกิจคริสเตียนภาคเหนือ) ได้กล่าวหนุนใจ ผอ. และผู้มาร่วมในงาน ต่อมา อ.วรสิทธิ์ ศรียุทธไกร ประธานกรรมการ มูลนิธิ เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์ เป็นผู้แต่งตั้ง และได้เน้นย้ำถึงนโยบายของ มูลนิธิ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์ และได้มีการอธิษฐานเผื่อผู้อำนวยการจาก ผู้รับใช้อาวุโส และในเวลาเดียวกัน ศจ.ชูชาติ ยะเกษม ได้กล่าวคำขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำที่มาจากพระเจ้าตลอดระยะเวลา 15 ปี ทำให้พันธกิจของ ไบเบิล ลิคฯ ได้ขยายอย่างต่อเนื่อง และในช่วงท้ายของรายการ ศจ.สำราญ กวงแหวน (ประธานสภาคริสตจักรภาคที่ 1) ได้อธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้า