มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เดอะ ไบเบิล ลีก เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าในปี ค.ศ. 1938 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่พระเจ้าทรงเรียก นักธุรกิจผู้หนึ่งชื่อ วิลเลี่ยม ชาร์ปแมน ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งที่หมอไม่สามารถรักษาได้แล้ว แต่จากการอธิษฐานเผื่อของศิษยาภิบาลและผู้นำของคริสตจ้กรทำให้เขาได้รับการสัมผัสจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ทำให้วิลเลี่ยม ได้รับการรักษาจากพระเจ้า เมื่อเขามีโอกาสได้ไปพักผ่อนในโรงแรมแห่งหนึ่ง เขาได้เห็นหนังสือพระคัมภีร์ซึ่งวางอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าในโรงแรม จึงทำให้วิลเลี่ยมเกิดนิมิตว่า คนในอเมริกา น่าจะมีโอกาสได้มีพระคัมภีร์ไว้ศึกษาเป็นส่วนตัว จึงได้เริ่มจัดตั้งองค์กรขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “อเมริกาโฮม ไบเบิล ลีก” และเริ่มทำการสำรวจและแจกจ่ายพระคัมภีร์และตั้งกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ย่างสม่ำเสมอ ต่อมาโครงการขยายมากขึ้น มีผู้ร่วมสนับสนุนงานมากขึ้นทำให้เกิดความคิดว่าน่าจะขยายไปทั่วโลก จึงเปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่เป็น “เวิลด โฮม ไบเบิล ลีก” จะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นการทำงานโดยตรง ระหว่างองค์กรกับบ้านเท่านั้น โดยไม่ผ่านคริสตจักรท้องถิ่น เมื่อมีผู้สนใจหรือผู้ต้องการต้อนรับพระเยซูไม่มีผู้ประสานงานในการติดต่อกับคริสตจักรให้จึงได้มีการดำเนินการใหม่โดยร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นมากขึ้น จึงมีการเปลี่ยนชื่อองค์กรอีกครั้งมาเป็น “เดอะ ไบเบิล ลีก” และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ความเป็นมา เดอะ ไบเบิล ลีก ในประเทศไทย

พันธกิจของ เดอะ ไบเบิล ลีก ในประเทศไทยได้ดำเนินการมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปีแล้ว โดยเริ่มต้นมาจากมิชชั่นนารีชาวสิงคโปร์ ได้นำโครงการที่มีชื่อว่า “โปรเจคฟิลิป” เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ .1984 โดยประสานงานมาทาง ศาสนาจารย์ บุญมาก ภีระมูล ซึ่งเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรไทยลานนา

ในขณะนั้นท่านได้ผู้เชิญผู้นำคริสตจักรต่างๆในภาคเหนือเข้าร่วมสัมมนาการใช้โปรเจคฟีลิป ซึ่งในขณะนั้นโครงการไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ในที่สุดมิชชั่นนารีก็กลับไปประเทศของเขา โดยฝากงานไว้กับ ศาสนาจารย์ บุญมาก ภีระมูล

จนกระทั่งต่อมาศาสนาจารย์ ลูซีอาโน จีการีก้า ได้เข้ามารับงานเป็นผู้อำนวยการของ เดอะ ไบเบิล ลีก ในประเทศไทย เข้าสังกัดอยู่ภายใต้ ไคร้สท์ ทู ไทยแลนด์มิชชั้น ซึ่งขึ้นตรงอยู่กับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ทำให้งานของ เดอะไบเบิล ลีก ไทยแลนด์ เริ่มเป็นที่รู้จักและเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1994 ศาสนาจารย์ ลูซีอาโน จีการีอาก้า ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา นายชูชาติ ยะเกษม จึงได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบันนี้ และได้จดทะเบียนเป็น มูลนิธิ เดอะ ไบเบิล ลีค ไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2005

2 Comments

  1. กชมน นพธนวรรณ

    กราบขอบคุณพระเจ้าที่ให้ดิฉันได้พบแผ่นพับเรื่อง “ระวังสายเกินไป” ในที่ทำงาน ทำให้ดิฉันมีภาระใจที่อยากจะไ้ด้แผ่นพับนี้สัก 100 แผ่นเพื่อออกประกาศก่อนถึงวันคริสต์มาสปีนี้ค่ะ
    ดิฉันจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างค๊ะ

  2. กชมน นพธนวรรณ

    ดิฉันอยากมีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้ากับ เดอะ ไบเบิ้ล ลีค ไทยแลนด์มากเลยค่ะ

Comments are closed.